Umumiy ma'lumot

Investitsiya fondi - jamoaviy investitsiya instituti. Uning mohiyati xususiy va yuridik shaxslarning jamg'arma mablag'larini investitsiyalarni jamg'arishida, ya'ni haqiqiy ishlab chiqarish aktivlari emas, qimmatli qog'ozlarni sotib olish yo'li bilan amalga oshiriladi. Shu bilan birga, qimmatli qog'ozlarni sotib olishni professional bozor ishtirokchisi amalga oshirganligi sababli, bu xususiy investorlarning xatarlarini minimallashtirishga imkon beradi.

Bank depozitlari kabi vositalar bilan birgalikda, investitsiyalar jismoniy shaxslarning jamg'armalarini saqlash va ko'paytirishning eng mashhur vositalaridir.